Меню Затваряне

Партньори по проекта

Партньори по проекта

СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ-BG

/СПЕЕ- BG/

Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия-BG” е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. СПЕЕ-BG се развива на базата на три основни стълба: възобновяема енергия, опазване на околната среда и енергийна ефективност (EE). СПЕЕ – BG изпълнява и популяризира дейности в областта на възобновяемите и алтернативни източници на енергия, като: – координиране; – предлага и съдейства за осъществяване на инициативи в рамките на ВИ на енергия, околната среда и ЕЕ; – подпомага изготвянето и финансирането на проекти; – извършва дейности като обмен на техническа и логистична информация, подготовка на обективни анализи и прогнози, научни разработки; – осъществява мониторинг в областта на ВЕИ и АИЕ. Развива дейности и по опазване на околната среда и повишаване икономическа ефективност на производството.

Основните дейности, които осъществява сдружението са насочени към защита на интересите на членовете си, като в това отношение СПЕЕ – BG е значим фактор в поддържането на комуникация и взаимодействието с редица регионални и национални власти – КЕВР, Народно събрание на Република България, Министерство на икономиката, Национална електрическа компания и т.н.

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

/BAEPS/

Българската Асоциация Електрически Превозни Средства е създадена през 2010 година и обединява хора и организации, които имат за цел електромобилите да навлязат в България колкото се може по-бързо и устойчиво.

Нашият стремеж е да населяваме здравословна и чиста околна среда. Искаме градовете да бъдат освободени от дразнещия шум на двигателите и смога от изгорелите газове. Убедени сме, че транспортът трябва да е удобен, безшумен и незамърсяващ. Вярваме, че електротранспортът не е лукс или екзотика, а оправдана инвестиция. Свържете се с нас ако споделяте нашите цели или искате да разберете повече за развитието на електромобилността в България и по света.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ – ЕЛАДА

Центърът за научни изследвания и технология – ЕЛАДА е един от водещите научноизследователски центрове в Гърция и е сред 20-те най-значими институции на ЕС с научно-изследователски принос и участие в конкурентни субсидии за изследователски дейности. Центърът е постигнал редица научни и технологични постижения в много области като: енергетика, околна среда, мехатроника, информация и комуникация, транспорт и устойчива мобилност, здраве, агро-биотехнология, смарт земеделие, безопасност и сигурност, като и няколко междудисциплинарни научни области.

Днес Центърът за научни изследвания и технология – ЕЛАДА обединява следните пет института с основни сфери на изследователска дейност:

  • Институт по химични процеси и енергийни ресурси; Устойчива и чиста енергия; Природосъобразни технологии; Химични и биохимични процеси; Разширени функционални материали.
  • Институт по Информационни Технологии; Информатика, телематика и телекомуникационни технологии.
  • Гръцки институт по транспорт; Сухопътен, морски и въздушен транспорт, както и услуги в сферата на устойчивата мобилност.
  • Институт по приложни бионауки; Агро-биотехнология; Транслационни медицински проучвания; Био-и медицинска информатика.

Институт по биоикономика и агротехнология; Агротехнология, Мехатроника, Биомедицина и Кинезиология