Меню Затваряне

За програмата

За програмата

Трансграничната Програма за Сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 е създадена в рамките на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на ЕС, както и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.

Регионите, попадащи в обхвата на програмата са Източна Македония и Тракия (префектури Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и регионът на Централна Македония (Префектури Солун и Серес) в Гърция, и Южен централен район за планиране и Югозападен район за планиране (Област Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.

Трансграничният регион на България и Гърция се простира на площ от 40.202 км2 и обхваща население от 2.7 милн. души. Териториалният обхват на програмата включва 4 региона от ниво 2 по NUTS и 11 области от ниво 3 по NUTS. Допустимата територия на трансграничния регион обхваща цялата гръцко-българска граница и си граничи с Турция (на изток) и Северна Македония (на запад).

Приоритетните оси на Програмата, са: ПО 1: Конкурентен и иновативен трансграничен регион
ПО 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион
ПО 3: Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност
ПО 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване
ПО 5: Техническа помощ