Меню Затваряне

Резултати от проекта

Резултати от проекта

Основните резултати от изпълнението на проекта са свързани с насърчаване на предприемачеството в сферата на електрическата мобилност, както и с подпомагане създаването на работни места в трансграничния регион, чрез подкрепа на общо 50 новосъздадени МСП (до 3 години) от Гърция и България.

Към КАКВА ПРОМЯНА се стремим с изпълнението на проекта?

– Повишена осведоменост относно предимствата на електрическата мобилност;

– ‘Отдадено‘ на каузата местно население, което да „стопанисва“ електрически зарядни станции; Тук по-скоро е активно, ангажирано

– Нови комуникационни маршрути между България и Гърция, предоставящи възможност за развитие на културния и икономическия обмен; – Повишен интерес към устойчиво развитие на бизнеса.