Меню Затваряне

Цел на проекта

Основната цел на проекта е да бъде подкрепено предприемачеството в трансграничната зона на Гърция и България, чрез осъществяване на партньорство и обмен и създаване на мрежа между представители на малки и средни предприятия (МСП) и общини, подкрепящи по-широкото разпространение на електрически превозни средства. Това  ще бъде постигнато чрез убеждаване и насърчаване на потенциални партньори от новосъздадени МСП да инсталират зарядни станции за електромобили в трансграничния регион (общо 50), за разширяване на мрежата от зарядни станции за електромобили, като по този начин се стимулира употребата на електрически превозни средстваелектромобили в трансграничната зона. 

Специфичните цели на проекта са:

– Изграждане на споделени териториални активи (места за зареждане на електромобили) и насърчаване на интегрирано териториално развитие, чрез привличане на авторитетни оператори на зарядни станции в района;

– Оказване на ползотворно въздействие върху околната среда и обществото, чрез насърчаване на трансграничното сътрудничество за енергийна ефективност и екологично чисти технологии, каквито са електромобилите; – Прилагане на иновативен подход за взаимно свързване и оперативна съвместимост на трансгранични мрежи за зареждане на електромобили.