Меню Затваряне

Blog

Отчет за напредъка по проекта при втората Техническа Среща

Втората техническа среща се проведе онлайн на 17 декември. Срещата се проведе онлайн поради ограничения за пътуване и на нея присъстваха и тримата бенефициери по проекта. Срещата започна с обобщение на дневния ред и желаните цели на срещата, а новите попълнения в екипа на проекта бяха представени и поздравени за добре дошли. Срещата беше разделена на две части – общо обобщение и обсъждане на напредъка на проекта по работни пакети и специална сесия на управленския екип.

Новостите по проекта включват подписан договор и назначен екип за първите два работни пакета (WP1: Управление на проекти и координация и WP2: Комуникация и разпространение). Завършени бяха важни проектни дейности и основни етапи – именно създаване на визуална идентичност на проекта, изработка на промоционални материали (банери и флаери), създаване на уебсайт на проекта и иницииране на кампания в социалните медии. Не на последно място, екипът на проекта успя да проведе три кръгли маси, популяризиращи предимствата на електрическата мобилност, които привлякоха повече от 40 присъстващи – основно местни власти и МСП.

По време на срещата бяха одобрени нов подробен график с конкретни вътрешни етапи, както и подробен план за действие включващ отделните дейности за всички работни пакети – писане на проучвания по въпросите на електрическата мобилност, засягащи Гърция и България, създаване на електромобилната мрежа, експертна комуникация с местните власти и автомобилните специалисти и развитието на платформата за оперативна съвместимост. Беше обсъдено предварителното планиране за бъдещите събития (Кръгли маси/Living Labs) и бяха назначени ръководители на работния пакет.

Срещата беше счетена за много продуктивна и ползотворна от всички бенефициери на проекта, които се съгласиха да се срещнат отново онлайн на 19 януари, за да проверят напредъка и нерешените задачи.