Меню Затваряне

Blog

Трансгранична инфраструктура

Процедура за избор на изпълнител с публична покана

Предмет: Създаване на „Трансгранична мрежа за електромобилност”.Предоставяне на експертиза (правна, финансова, счетоводна, икономическа, инженерна) за трансфер на ноу-хау към потенциални партньори за изграждане на най-малко 25 зарядни станции по пътищата, свързващи се в трансграничната зона с Гърция.

Процедурата се провежда в рамките на проект MIS 5073400 Electric Vehicles and Charging Crossborders Infrastructure с акроним E.VE.CR.I, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ B6.3a.01/13.04.2021г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014-2020, който има за цел да стимулира развитието на регионалния бизнес и устойчивото използване на електромобили.

Срок за подаване на офертите: 28/03/2022 до 17:00ч.

Изтеглете пълната документация за кандидатстване: Изтегляне