Меню Затваряне

Blog

Среща на бенефициентите на проект EVECRI в Солун

На 19 Май в Солун, Гърция ще се проведе среща на бенефициентите на проект EVECRI СПЕЕ-БГ, Гръцкия транспортен институт и БАЕПС, на която ще бъде обсъден напредъка на проекта през последната година и неговото успешно отчитане, по насоки от Съвместния секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014-2020. Ще се представят резултатите на работата на екипа за промяна в законодателството и политиките за електромобили, ще бъдат обявени първоначалните избрани локации от България, където партньорите ще фокусират силите си за последваща реализация на EV зарядни станции, и ще бъдат обсъдени възможните варианти за създаване на инттероперативна система на зарядните станции между България и Гърция. Ако имате интерес да се присъедините към тази мрежа (като фирма, предоставяща локация за зарядни станции, като сервиз, който обслужва електромобили или като оператор на зарядни станции) се свържете с нас. Следете страницата ни за още новини от проекта и от света на електромобилността.

Проектът EVECRI е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014-2020.