Меню Затваряне

Blog

Успяхме да отчетем значителен напредък през четвъртата ни работна среща по проекта

Вера Велева (SPEE-BG) представи отличния прогрес, постигнат от екипа на проекта, като посочи цялостната мисия и потенциалното положително въздействие на проекта. По отношение на изпълнението на задачите, повече от половината от задачите са над 80% изпълнени с 80% от дейностите в крайните си етапи. Тази статия подчертава за нашата аудитория най-интересните постижения на проекта досега.

Нашите кръгли маси, проведени през второто – четвъртото тримесечие на 2022 г., успяха да съберат близо 200 участници – в Гоце Делчев, Доспат, Златоград, Сандански, Ксанти и Александруполис, Кавала и в Серес, където събитието беше паралелно с бизнес форум, допринасящ към по-високата видимост на проекта. Различни медийни публикации също отразиха някои от нашите събития. Последните RT в България (Ивайловград, Свиленград и Кърджали) са насрочени за 5-7 декември. Продължава кампанията в социалните медии, включваща създаване и поддържане на FB страница с добавени над 30 публикации, съдържащи много полезна информация по темата за електрическа мобилност.

Заключителната конференция най-вероятно ще бъде 1-2 дневно събитие, проведено през март или април 2023 г., в идеалния случай съвместно с местно/национално събитие, за да се увеличи обхватът и да се осигури по-многобройно участие. Това събитие ще се предава и онлайн. Подготвителната работа и набелязването на теми и гост-лектори ще започне през януари.

Писането на научни изследвания е една от целите на проекта и акцентите от някои от проучванията бяха представени от Танасис Тамвакос (CERTH). Проучване 1 относно разпоредбите за строителство и свързване към мрежата беше завършено и се подготвяше за представяне на JS. Проучване 2 за оператори на EV CS и Проучване 3 за платформи за оперативна съвместимост продължават със завършени чернови. Наръчник за инвеститори също се финализира и в момента е в окончателна редакция.

Една от най-важните дейности по проекта е посещението на представители на проекта в местни МСП и преговорите за инсталиране на станции за зареждане на електромобили на територията не техните бизнес обкти/предприятия. От българска страна, като част от тази дейност сме извършили над 70 посещения и консултации на МСП и над 39 МСП проявяват интерес към инсталирането на 62 зарядни станции за EV. От гръцка страна бяха идентифицирани и осъществени контакти с над 100 МСП, от които над 55 участваха в събития за работа в мрежа и над 30 изразиха интерес към станции за зареждане на EV.

И накрая, по отношение на платформата за оперативна съвместимост, която ще предостави интегрирана услуга и платформа за плащане на собствениците на електромобили, г-н Заимов (PB3) представи последните развития по въпроса. Извършена е предварителна работа включваща срещи и преговори с оператори от България и Гърция. Предвид текущото развитие в сектора, ресурсите по проекта и интересите на операторите беше представено опростено, но ефективно решение за оперативната съвместимост. Представени бяха спецификациите на платформата и функционалността за потребителите. Оперативността ще бъде осигурена по отношение на достъп (софтуер) до обща информационна база данни и връзка с бизнес платформи/приложения на операторите за финализиране на процеса за резервиране на CS и плащане. Споразуменията за плащане между операторите и унифицирано решение за плащане (споделени RFID карти) бяха инициирани, но финализирането им остава отвъд крайните цели на този проект.