Μενού Κλείσιμο

Αποτελέσματα Έργου

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που σχετίζεται με τους χώρους φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και η δημιουργία θέσεων εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή, υποστηρίζοντας συνολικά 50 νεοσύστατες ΜΜΕ (σε χρονικό ορίζοντα 3 ετών) από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, προσελκύοντας αξιόπιστους φορείς εκμετάλλευσης σταθμών φόρτισης στην περιοχή.

ΤΙ ΑΛΛΑΓΗ θέλουμε ως αποτέλεσμα αυτού του έργου:

– Αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της Ηλεκτροκίνησης.

– Κινητοποίηση κατοίκων με σκοπό να γίνουν «οικοδεσπότες» σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

– Νέες δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας για περαιτέρω πολιτιστικές και οικονομικές ανταλλαγές. – Αυξημένο ενδιαφέρον για ένα βιώσιμο περιβάλλον επιχειρηματικής ανάπτυξης.