Μενού Κλείσιμο

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ LOCAL-E

Η καινοτόμος πλατφόρμα διαλειτουργικότητας όλων των σταθμών φόρτισης με κοινές πληροφορίες και επιλογές πληρωμής, θα επιτρέπει σε κάθε χρήστη να φορτίζει εύκολα οποιοδήποτε μοντέλο ηλεκτρικού οχήματος σε διαφορετικούς σταθμούς φόρτισης που λειτουργούν από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών φόρτισης.

Έρχεται εντός του 2022.