Μενού Κλείσιμο

Blog

Αξιολόγηση της προόδου του έργου κατά τη δεύτερη τεχνική συνάντηση

Η 2η Τεχνική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 17 Δεκεμβρίου 2021. Η συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών με τους 3 εταίρους παρόντες.

Ξεκίνησε με την περιγραφή της ατζέντας και των επιθυμητών στόχων και την παρουσίαση των νέων προσθηκών στην ομάδα του έργου. Η συνάντηση χωρίστηκε σε δύο μέρη – μια γενική ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την πρόοδο του έργου ανά πακέτα εργασίας και μια ειδική συνεδρία σχετική με την κοινή ομάδα διαχείρισης. Οι ενημερώσεις περιελάμβαναν τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και την ανάθεση ομάδας για τα δύο πρώτα Πακέτα Εργασίας (WP1: Project Management and Coordination & WP2: Communication and Dissemation).

Ολοκληρώθηκαν σημαντικές δραστηριότητες και ορόσημα του έργου, δηλαδή η δημιουργία οπτικής ταυτότητας για το έργο, η παραγωγή διαφημιστικού υλικού (banner και φυλλάδια), η δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου και η έναρξη της καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα (social media). Η ομάδα του έργου έχει καταφέρει να διοργανώσει τρία στρογγυλά τραπέζια για την προώθηση των πλεονεκτημάτων της ηλεκτροκίνησης, τα οποία προσέλκυσαν περισσότερους από 40 επισκέπτες – κυρίως τοπικές αρχές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κατά τη συνάντηση σκιαγραφήθηκαν και εγκρίθηκαν το νέο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένα εσωτερικά ορόσημα καθώς και σχέδιο δράσης με λεπτομερείς εργασίες για όλα τα Πακέτα Εργασίας – συγγραφή μελετών για τα θέματα ηλεκτρικής κινητικότητας Ελλάδας και Βουλγαρίας, δημιουργία δικτύου ηλεκτροκίνησης, επικοινωνία εμπειρογνωμόνων με τις τοπικές αρχές και τους επαγγελματίες του αυτοκινήτου και την ανάπτυξη της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας.

Συζητήθηκε ο προκαταρκτικός σχεδιασμός για τις μελλοντικές εκδηλώσεις Στρογγυλών Τραπεζών/Δια ζώσης Εργαστηρίων (Round Tables/Living Labs) και ορίστηκαν υπεύθυνοι της κάθε ενότητας εργασίας. Η συνάντηση θεωρήθηκε πολύ παραγωγική και γόνιμη από όλους τους δικαιούχους του έργου που συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά διαδικτυακά στις 19 Ιανουαρίου για να ελέγξουν την πρόοδο και τις εκκρεμείς εργασίες.