Μενού Κλείσιμο

Blog

Ενδιάμεση τεχνική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Η ομάδα του έργου E.VE.CR.I πραγματοποίησε την ενδιάμεση τεχνική συνάντηση της στις 19 Μαΐου. Χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης ήταν τα κεντρικά γραφεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και οικοδεσπότης ο διευθυντής του ΙΜΕΤ – Project Partner 2 του έργου – Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης.

Η συνάντηση ξεκίνησε με tour de table και παρουσίαση των νέων προσθηκών στην ομάδα του έργου. Η κα Vera Veleva – Project Manager του Επικεφαλής Εταίρου – έκανε μια λεπτομερή ανασκόπηση της προόδου του έργου μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένης μιας δήλωσης για τη συνολική αποστολή του έργου και τον μελλοντικό του αντίκτυπο. Υπολογίζεται ότι πάνω από το 50% των εργασιών του έργου έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Όσον αφορά τις συναντήσεις του τύπου round tables, πρόσφατα συγκεντρώσαμε πάνω από 20 άτομα στις πόλεις Σιμιτλί και Μπάνσκο στη Βουλγαρία και επί του παρόντος προγραμματίζονται επόμενες στρογγυλές τράπεζες στη Βουλγαρία για τις 26-27 στη Βουλγαρία και μια άλλη προγραμματίζεται εκ νέου για τις 23 Ιουνίου στην Ξάνθη για την Ελληνική πλευρά.

Με περισσότερες από 100 πιθανά σημεία σταθμών φόρτισης EV που έχουν εντοπιστεί στη Βουλγαρία, η ομάδα μας βρίσκεται κοντά στην έναρξη της εγκατάστασης 50 σημείων φόρτισης συνολικά – ένας από τους κύριους στόχους αυτού του έργου. Από Ελληνικής πλευράς, ο εντοπισμός πιθανών σημείων θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα συνεχιστεί έως τον Δεκέμβριο του 2022. Οι δραστηριότητες στην Ελλάδα θα περιλαμβάνουν εκατέρωθεν σε round tables και άλλες εκδηλώσεις για ΜΜΕ, εκδήλωση ενδιαφέροντος για σταθμούς φόρτισης, καθώς και εκτεταμένη έμμεση υποστήριξη για τουλάχιστον 4 ΜΜΕ για εγκαταστάσεις σταθμών φόρτισης EV.

Ο άλλος κύριος στόχος του έργου – η ανάπτυξη πλατφόρμας διαλειτουργικότητας – ήταν επίσης θέμα συζήτησης. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα όσον αφορά την πρόσβαση (λογισμικό και υποδομή) για τη σύνδεση με το σταθμό φόρτισης, τη συμφωνία πληρωμής μεταξύ των χειριστών και τον τρόπο πληρωμής (κοινό τραπεζικό σύστημα ή κάρτες).