Μενού Κλείσιμο

Εταίροι του Έργου

Εταίροι του Έργου

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – BG

/SPEE-BG/

Η «Συμμαχία των παραγωγών οικολογικής ενέργειας – BG» είναι εγγεγραμμένη ως ένωση με μη οικονομική αποστολή για την πραγματοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων. Οι κύριοι στόχοι της SPEE – BG βασίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος και ενεργειακή απόδοση. Η SPEE – BG υλοποιεί και εκλαϊκεύει δραστηριότητες στον τομέα των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως: – συντονίζει, – προσφέρει και βοηθά στην υλοποίηση πρωτοβουλιών, – βοηθά στη δημιουργία και τη χρηματοδότηση έργων, – πραγματοποιεί δραστηριότητες όπως: – ανταλλαγή τεχνικών και υλικοτεχνικών πληροφοριών, – προετοιμασία αντικειμενικών αναλύσεων και προβλέψεων, επιστημονικών εξελίξεων, – παρακολούθηση στον τομέα των ΑΠΕ και των ΑΠΕ. Δραστηριοποιείται στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην αύξηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας της παραγωγής.

Οι κύριες δραστηριότητες του οργανισμού στοχεύουν στη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών του καθώς από αυτή την άποψη η SPEE – BG αναγνωρίζεται από διάφορες περιφερειακές και εθνικές αρχές – KEVR, Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Υπουργείο Οικονομίας, Εθνική Εταιρεία Ηλεκτρισμού κ.λπ.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

/BAEPS/

Η Βουλγαρική Ένωση Ηλεκτρικών Οχημάτων ενώνει ανθρώπους και οργανισμούς με κοινό στόχο να επιταχύνει την εισαγωγή των ηλεκτρικών οχημάτων στη Βουλγαρία με βιώσιμο τρόπο.

Στόχος μας είναι να ζούμε σε ένα πιο υγιεινό και καθαρό περιβάλλον. Θέλουμε πόλεις χωρίς θόρυβο και καυσαέρια. Πιστεύουμε ότι οι μεταφορές πρέπει να είναι άνετες, αθόρυβες και μη ρυπογόνες. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν μοιράζεστε τους στόχους μας και θέλετε να μάθετε λεπτομερώς πώς εργαζόμαστε για να κάνουμε τους στόχους μας πραγματικότητα.

CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY-HELLAS

 /CERTH/

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται στα TOP-20 E.U. ερευνητικά ιδρύματα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε ανταγωνιστικές ερευνητικές επιχορηγήσεις. Το ΕΚΕΤΑ έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς, όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Βιομηχανία, Μηχατρονική, Πληροφορία & Επικοινωνία, Μεταφορές & Βιώσιμη Κινητικότητα, Υγεία, Αγρο-βιοτεχνολογία, Έξυπνη γεωργία, Ασφάλεια και Ασφάλεια, καθώς και αρκετούς διεπιστημονικούς επιστημονικούς περιοχές.

Σήμερα το ΕΚΕΤΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε ινστιτούτα με ενδεικνυόμενα κύρια πεδία έρευνας:

• Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Βιώσιμη & Καθαρή Ενέργεια, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Χημικές & Βιοχημικές Διεργασίες, Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά

• Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής (ITI) Τεχνολογίες Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών

• Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές καθώς και υπηρεσίες Βιώσιμης Κινητικότητας

• Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INAB) Αγρο-βιοτεχνολογία, Υγεία Μεταφραστική Έρευνα, Πληροφορική για μεγάλα βιο-δεδομένα • Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας (IBO) Αγροτεχνολογία, Μηχατρονική, Βιοϊατρική και Κινησιολογία