Μενού Κλείσιμο
Slide 2
JΓίνε μέλος μιας Ανερχόμενης Κοινότητας.
Στήριξε την Ηλεκτροκίνηση.
Θέλεις να συμμετάσχεις στο Ελληνοβουλγάρικο διασυνοριακό δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων?
Slide
Join a Growing Community.
Support Electric Mobility.
Want to join the Greek-Bulgarian cross-border network of EV charging locations?
Join a Growing Community.
Support Electric Mobility.
Want to join the Greek-Bulgarian cross-border network of EV charging locations?
JΓίνε μέλος μιας Ανερχόμενης Κοινότητας.
Στήριξε την Ηλεκτροκίνηση.
Θέλεις να συμμετάσχεις στο Ελληνοβουλγάρικο διασυνοριακό δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων?
Slide
JΓίνε μέλος μιας Ανερχόμενης Κοινότητας.
Στήριξε την Ηλεκτροκίνηση.
Θέλεις να συμμετάσχεις στο Ελληνοβουλγάρικο διασυνοριακό δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων?
Slide 1
JΓίνε μέλος μιας Ανερχόμενης Κοινότητας.
Στήριξε την Ηλεκτροκίνηση.
Θέλεις να συμμετάσχεις στο Ελληνοβουλγάρικο διασυνοριακό δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων?

ΤΟ ΕΡΓΟ

Η συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία για την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των οχημάτων, σε συνδυασμό με την εξάντληση των φυσικών πόρων, οδηγεί τις παγκόσμιες οικονομίες προς την υιοθέτηση τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων. Τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) αποτελούν μια εναλλακτική πράσινη και καθαρή τεχνολογία, η οποία μπορεί να επιτρέψει την αποτελεσματική μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, διατηρώντας παράλληλα τους σπάνιους φυσικούς πόρους.

Ο απώτερος σκοπός αυτού του έργου είναι να συμβάλει σε μια καλύτερη ζωή, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της ποιότητας του αέρα και τις μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συνεπώς σε μία καλύτερη και βιώσιμη ζωή. Το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας και θα διευκολύνει τη διασυνοριακή κινητικότητα, τις ανταλλαγές και τα ταξίδια μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Το βασικό αποτέλεσμα είναι η κατασκευή 50 σημείων/σταθμών φόρτισης EV που βρίσκονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην άκρη του δρόμου και στις δύο πλευρές των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ικανά για φόρτιση οποιουδήποτε μοντέλου ηλεκτρικού οχήματος. Τα σημεία φόρτισης θα ωφελήσουν τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων από όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα τους Έλληνες και τους Βούλγαρους κατοίκους της Διασυνοριακής Περιοχής.

Γίνε μέλος της φιλόδοξης και ανερχόμενης περιβαλλοντικής κοινότητας μας!

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η καινοτόμος πλατφόρμα διαλειτουργικότητας όλων των σταθμών φόρτισης με κοινές πληροφορίες και επιλογές πληρωμής, θα επιτρέπει σε κάθε χρήστη να φορτίζει εύκολα οποιοδήποτε μοντέλο ηλεκτρικού οχήματος σε διαφορετικούς σταθμούς φόρτισης που λειτουργούν από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών φόρτισης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ