Меню Затваряне
Slide 2
Присъдинете се към една разрастваща се общност.
Подкрепете електрическата мобилност.
Искате ли да се присъедините към Гръцко-Българската трансгранична мрежа от точки зареждане на електромобили?
Slide
Join a Growing Community.
Support Electric Mobility.
Want to join the Greek-Bulgarian cross-border network of EV charging locations?
Join a Growing Community.
Support Electric Mobility.
Want to join the Greek-Bulgarian cross-border network of EV charging locations?
Присъдинете се към една разрастваща се общност.
Подкрепете електрическата мобилност.
Искате ли да се присъедините към Гръцко-Българската трансгранична мрежа от точки зареждане на електромобили?
Slide
Присъдинете се към една разрастваща се общност.
Подкрепете електрическата мобилност.
Подкрепете електрическата мобилност. Искате ли да се присъедините към Гръцко-Българската трансгранична мрежа от точки зареждане на електромобили?
Slide 1
Присъдинете се към една разрастваща се общност.
Подкрепете електрическата мобилност.
Искате ли да се присъедините към Гръцко-Българската трансгранична мрежа от точки зареждане на електромобили?

ПРОЕКТЪТ

Постоянно нарастващата глобална загриженост относно климатичните изменения, причинени от емисиите на парникови газове, съчетано с изчерпването на природните ресурси, тласка глобалните икономики към това да налагат технологии използващи алтернативни източници на енергия. Електрическите превозни средства (EVs) са алтернативна зелена и чиста технология, която може да даде възможност за ефективен преход към устойчива транспортна система с ниски въглеродни емисии, щадейки оскъдните природни ресурси.


Крайната цел на този проект е да допринесе за подобрена енергийна ефективност, качество на въздуха и намалени емисии на парникови газове и това ще доведе до подобрено качество на живот и устойчивост. Проектът ще доведе до създаване на нови предприятия и работни места и ще улесни трансграничната мобилност, обмен и пътуване между България и Гърция.

ТРАНС-ГРАНИЧНА ЕЛЕКТРОМОБИЛНА МРЕЖА

Крайният продукт на този проект е изграждането на 50 EV зарядни точки/станции, разположени в крайпътни МСП. Те ще намират от двете страни на гръцко-българската граница, достъпни за всеки модел електрическо превозно средство и за всяко заинтересовано лице. Местата за зареждане ще са от полза за потребители на електрически превозни от цяла Европа и особено за жителите на Гърция и България в трансграничната зона.

Присъединете се към нашата амбициозна и растяща екологична общност!

ПЛАТФОРМА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

Иновативната платформа за оперативна съвместимост на всички зарядни станции ще съдържа обща информация и единна опция за плащане. Тази платформа ще позволи на потребителите безпроблемно да заредят електрическото си превозно средство на зарядни станции, управлявани от различните доставчици на услуги за зареждане.

НОВИНИ И СЪБИТИЯ