Μενού Κλείσιμο

Στόχοι του έργου

Ο κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της ανταλλαγής, της συνεργασίας, της ενημέρωσης και της δημιουργίας ενός ζωντανού δικτύου υποστήριξης των ηλεκτρικών οχημάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο στόχος θα επιτευχθεί με το να ενθαρρυνθούν πρόσφατα ιδρυθείσες ΜΜΕ για την εγκατάσταση φορτιστών (συνολικά 50) προκειμένου να εμπλουτίσουν το υπάρχον δίκτυο φόρτισης και να αυξήσουν τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στη διασυνοριακή περιοχή.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

-Δημιουργία κοινών εδαφικών υποδομών (σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων) και προώθηση  ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης προσελκύοντας αξιόπιστους φορείς εκμετάλλευσης σταθμών φόρτισης στην περιοχή.

-Ωφέλεια του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας μέσω της ενθάρρυνσης της διασυνοριακής συνεργασίας για την ενεργειακή απόδοση και τις φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον τεχνολογίες όπως τα ηλεκτρικά οχήματα.

-Εφαρμογή μιας καινοτόμου προσέγγισης για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των διασυνοριακών δικτύων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.