Μενού Κλείσιμο

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος αποτελείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ν. Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα. Επίσης την Περιφέρεια Νοτίου-Κεντρικού Σχεδιασμού και Νοτιοδυτική Περιφέρεια Σχεδιασμού (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία. Η διασυνοριακή επιλέξιμη περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 εκτείνεται σε 40.202 km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 2,7 εκατομμύρια κατοίκους. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές ενότητες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS III (περιοχές). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε όλα τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και γειτνιάζει με την Τουρκία (ανατολικά) και την Βόρεια Μακεδονία (δυτικά).

Οι άξονες προτεραιότητας είναι:

ΠΑ 1: Διασυνοριακή περιοχή που προωθεί την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα
ΠΑ 2: Μια βιώσιμη και προσαρμόσιμη στο κλίμα διασυνοριακή περιοχή
ΠΑ 3: Μια καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή
ΠΑ 4: Μια κοινωνικά ενσωματωμένη διασυνοριακή περιοχή
ΠΑ 5: Τεχνική Βοήθεια