Μενού Κλείσιμο

Blog

Συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου EVECRI στη Θεσσαλονίκη

Συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου EVECRI SPEE-BG, του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών και του BAEPS θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, προκειμένου να συζητηθεί η πρόοδος του έργου κατά το περασμένο έτος και να αναφερθεί επιτυχώς, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. Η ομάδα που εργάζεται για την αλλαγή της νομοθεσίας και των πολιτικών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Θα ανακοινωθούν επίσης οι αρχικές επιλεγμένες τοποθεσίες στη Βουλγαρία, όπου οι εταίροι θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη μετέπειτα υλοποίηση σταθμών φόρτισης EV και πιθανές επιλογές για τη δημιουργία ενός διαλειτουργικού συστήματος σταθμών φόρτισης στη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Εάν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε σε αυτό το δίκτυο (ως εταιρεία που παρέχει τοποθεσία για σταθμούς φόρτισης, ως υπηρεσία που εξυπηρετεί ηλεκτρικά οχήματα ή ως χειριστής σταθμού φόρτισης) επικοινωνήστε μαζί μας. Ακολουθήστε τη σελίδα μας για περισσότερα νέα από το έργο και από τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Το έργο EVECRI συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.