Меню Затваряне

Blog

Екипът на E.VE.CR.I приключи успешното изпълнение на проекта на 10 април в Благоевград. Събитието, организирано от основния партньор SPEE-BG, се проведе в залата на Общинския съвет и успя да привлече над 40 присъстващи.

Събитието беше открито от организатора на събитието г-жа Цоня Кръстева. Последва кратко встъпително слово в характерния непринуден емпатичен стил на г-жа Кръстева, която изрази любезна признателност към присъстващите, отдаде заслуженото на двамата архитекти на проекта и след това даде думата на един от тях – г-н Атанас Пашалиев, известен местен предприемач, действащ като официален представител на основния бенефициент по проекта SPEE-BG. Г-н Пашалиев с пресметлива категоричност описа важността на този проект – както от гледна точка на ползите за местните общности, така и в общата картина на амбициозните „зелени“ европейски цели. Той също така засегна някои от административните и политически въпроси, които засягат развитието на електрическата мобилност и как нашият проект се опита да се справи с някои от тях на местно ниво.

Нашето събитие беше уважено и от г-жа Женя Динкова – проектен ръководител от Съвместния секретариат на Програма Interreg Гърция-България. В кратката си реч тя добави аргументи към идеята, че проектът E.VE.CR.I допринася към усилията на нашето общество за по-устойчиво иэсветло бъдеще.

Конференцията продължи с презентация на г-н Илия Левков, председател и изпълнителен директор на борда на Индустриален клъстер електрически превозни средства. Г-н Левков е обиколил цялата трансгранична зона в България, за да идентифицира подходящи локации и да договори инсталирането на пункт за зареждане в местни МСП. Тъй като е възможно най-информиран по темата за електрическата мобилност, г-н Левков например сподели интересен факт, че според последните промени в нормативната уредба всяко ново строителство, от 2022 г. нататък, трябва да се съобразява с автомобилен парк, който е на 10% електрически.

Г-н Радослав Радев от Ennovaty представи на публиката резюме на публикацията, която неговата организация е автор в рамките на проекта – НАСОКИ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ. Той обхвана някои от успешно изградените зарядни точки за зареждане на EV в рамките на проекта.

Д-р Атанасиос Тамвакос беше представител на гръцкия партньор – HIT/CERTH. Той представи на публиката гръцката гледна точка на проекта E.VE.CR.I. Той също така изрази интензивното развитие на електрическата мобилност в Гърция с цифри и цифри, с акцент върху непрекъснато нарастващата гъстота на мрежата от пунктове за зареждане в рамките на трансграничната зона.

Г-н Мартин Заимов – другият архитект на този проект – представи по увлекателен начин как взаимодействието между правителство, граждани и бизнес води до промяна или липса на промяна в обществото, в ситуации в които решаването на важни въпроси е наложително. Като водещ на нашата поредица от презентации, които проведохме в много общини по време на проекта, г-н Заимов изброи всички заинтересовани страни в трансграничния регион, които успяхме да просветлим по темата за електрическата мобилност и нешото влияние в посоката на по-устойчива регионално развитие.

Тази конференция беше заслужено отпразнуване на нащата упоритата работа към по-чисто и по-устойчиво бъдеще. Едно усилие, макар и малко в общата картинка на нещата, което оказа значително въздействие върху всички местни общности, които бяха докоснати от него. Очевидно е, че E.VE.CR.I е определил темпото за по-нататъшен успех в развитието на електрическата мобилност в трансграничния регион, успех, който всички участващи страни очакват с нетърпение да станат свидетели.